Vršimo hidroizolaciju vlažnih kuća i objekata (izvlačenje vlage iz zidova) mašinskim putem.